För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Tre kurser i hållbar arkitektur

CR Cockerell, ”The Professor’s Dream”, 1848 © Royal Academy of Arts, London
CR Cockerell, ”The Professor’s Dream”, 1848 © Royal Academy of Arts, London Credit line: (c) Royal Academy of Arts

Ansökan till Kungl. Konsthögskolans avancerade vidareutbildningskurser inom arkitektur och fri konst öppnar den 15 mars 2023.

Sista ansökningsdag är 20 april 2023.

Läs mer om ansökan här.

Restaureringskonst

Eklekticism vid sekelskiftet 1900

Kursen Restaureringskonst är en ettårig utbildning på avancerad nivå. Den ger spetskompetens åt yrkesverksamma inom området arkitektur och byggd miljö. En helhetssyn på ämnet restaurering förmedlas och kursen undersöker det byggda kulturarvet som resurs och motor för en hållbar samhällsutveckling.

Läs mer om kursen här.

UndervisningsspråkSvenska

Ombyggnadskultur

Arkitektur i omprövningens tid

Årets fokus för Ombyggnadskultur är postmodernismen. Rörelsen växte fram i slutet på 1960-talet som en reaktion mot modernismens strikta uttryck och ramar, starkt inspirerad av historien och traditionella arkitektoniska formuttryck. 

Läs mer om kursen här.

UndervisningsspråkSvenska

Restaureringskonst

Fördjupningskurs

Kursen syftar till att ge en fördjupad kunskap om restaureringskonstens teorier och metoder i relation till en hållbar samhällsutveckling.

Läs mer om kursen här.

UndervisningsspråkSvenska