För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Vidareutbildningskurser inom arkitektur och fri konst

OPI Lab Storefront, 2023. Photo: Jonas Dahlberg
OPI Lab Storefront, 2023. Photo: Jonas Dahlberg

Kungl. Konsthögskolans kurser på avancerad nivå rymmer såväl arkitektur som offentlig konst och har ett stort inslag av forskningsmetodik.

Kurserna är utformade för dem som är intresserade av aktuella frågor inom konst och arkitektur och är en viktig del i det livslånga lärandet. 

Ansökningsperioden stänger den 20 april 2023.

Läs mer om ansökan här.

Se aktuella kurser nedan.

Tusen kulturhus

Kungl. Konsthögskolan ger läsåret 2023/2024 en ettårig forskningsbaserad kurs som syftar till att förstå samlingslokalernas och kulturhusens möjliga funktioner och framtider. 

Läs mer om kursen här.

UndervisningsspråkSvenska

Decolonizing Architecture

Al Masha – Rural Commons

Decolonizing Architecture Advanced Course – DAAS – at the Royal Institute of Art in Stockholm is a year-long research-based  course that uses the term decolonization as a critical position and conceptual frame for an architectural and artistic research practice, engaged in social and political struggles.

Read more about the course here.

LanguageEnglish

Of Public Interest (OPI) Lab

Of Public Interest (OPI) Lab is a hub for experimental artistic and architectural practice-based thinking and doing. The Lab operates as an advanced course that is held at the Department for Research and Further Education in Architecture and Fine Art at the Royal Institute of Art in Stockholm. 

Read more about the course here.

LanguageEnglish

Reconstructions

Reconstructions is a one-year, part-time course on the advanced level. The course is interdisciplinary and practice-based and brings together an intimate group of around ten practitioners and researchers to be in dialogue and engagement with each other, and with invited guests. 

Read more about the course here.

LanguageEnglish

Restaureringskonst

Eklekticism vid sekelskiftet 1900

Kursen Restaureringskonst är en ettårig utbildning på avancerad nivå. Den ger spetskompetens åt yrkesverksamma inom området arkitektur och byggd miljö. En helhetssyn på ämnet restaurering förmedlas och kursen undersöker det byggda kulturarvet som resurs och motor för en hållbar samhällsutveckling.

Läs mer om kursen här.

UndervisningsspråkSvenska

Ombyggnadskultur

Arkitektur i omprövningens tid

Årets fokus för Ombyggnadskultur är postmodernismen. Rörelsen växte fram i slutet på 1960-talet som en reaktion mot modernismens strikta uttryck och ramar, starkt inspirerad av historien och traditionella arkitektoniska formuttryck. 

Läs mer om kursen här.

UndervisningsspråkSvenska

Restaureringskonst

Fördjupningskurs

Kursen syftar till att ge en fördjupad kunskap om restaureringskonstens teorier och metoder i relation till en hållbar samhällsutveckling.

Läs mer om kursen här.

UndervisningsspråkSvenska