För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Pågående

Tusen kulturhus

Foto från uppbyggnaden av Malmö Folkets Hus 1892
Foto från uppbyggnaden av Malmö Folkets Hus 1892
Kursplan Tusen kulturhus (60 hp)

Kungl. Konsthögskolan ger läsåret 2023/2024 en ettårig forskningsbaserad kurs som syftar till att förstå samlingslokalernas och kulturhusens möjliga funktioner och framtider. Med utgångspunkt i dessa rum undersöks relationen mellan plats, politik och kulturproduktion. Kursen undersöker huruvida de gemensamma rummen kan utgöra infrastrukturer för en demokratisering av vardagslivet, konsten och politiken.

Utifrån begrepp som urbana allmänningar, offentlighet och motoffentligheter vill kursen förstå alternativa former för produktion, distribution och organisering. Platserna som kursen nystar i blir också kritiska utgångspunkter för att förstå de logiker och ekonomier som präglar dagens städer.

Blicken vänds mot folkets hus-rörelsens, medborgarhusens och kulturhusens tidigare strategier för att se hur de kan användas och tänkas om utifrån dagens utmaningar och möjligheter. Hur skulle ett kulturhus se ut som svarar mot samtidens och framtidens sociala, politiska och teknologiska förutsättningar? ​​

Tusen kulturhus startas med målsättningen att ta fram verktyg för att kritiskt granska, främja och utveckla samlingslokaler och kulturhus. Kursen riktar sig till konstnärer, arkitekter, stadsplanerare, poeter och andra praktiker med intresse för de frågor som kursen undersöker. Vi ser gärna sökande med erfarenhet av att arbeta med platser för kollektivet.

Kursinnehåll

Kursen utgår från Hägerstensåsens medborgarhus vilket innebär att den är i dialog med redan existerande relationer, möjligheter och utmaningar. Kursen samarbetar dessutom med andra gemensamma platser för kulturproduktion, nationellt och internationellt, och varje kursmodul organiseras i relation till en specifik plats som blir ett ramverk för att tänka kring kursens övergripande frågor.

Centralt för kursen är folkbildningens och specifikt studiecirkelns metodik och dess öppenhet inför kursdeltagarnas egna perspektiv, intressen och erfarenheter. Under året gästas kursen av forskare, konstnärer, poeter och urbana sociala rörelser för ett pågående samtal om organisering av rum och resurser. Alla kursdeltagare ges också möjlighet att utveckla konstnärliga och pedagogiska modeller i relation till bland annat medborgarhusets utställningsrum, biograf, tryckeri, bibliotek och radiostudio men har även tillgång till Kungl. Konsthögskolans verkstäder på Skeppsholmen.

Kursupplägg

Kursen omfattar 60 högskolepoäng och innebär heltidsstudier. Kursen bedrivs genom obligatoriska schemalagda undervisningsperioder (en vecka per månad) som utgår från Hägerstensåsens medborgarhus och spänner mellan enskilt och gemensamt arbete. Varje kurstillfälle struktureras genom studiecirklar, workshops, föreläsningar, stadsvandringar och studiebesök men utforskar också medieringsformer som kritisk kartografi, kollektivt skrivande, radioproduktion samt olika utställnings- och publiceringspraktiker. Ambitionen är att genom kollektivt lärande ge verktyg till såväl de enskilda kursdeltagarna som till hela gruppen.

Under höstterminen görs också åtminstone en resa där vi fördjupar oss i självorganisering, urbana allmänningar och samtida rumsliga strategier. Kursdeltagaren kan behöva bidra till resa och logi. De som inte har möjlighet att delta i studieresan ges ersättningsuppgift.

Omfattning60 hp
NivåAvancerad nivå
UndervisningsspråkSvenska och engelska
BehörighetskravMasterexamen i fri konst, arkitektur, eller för kursen annan relevant masterexamen alternativt motsvarande reell kompetens
UrvalUrval genomförs utifrån en sammanvägd bedömning av den sökandes inskickade arbetsprover (3 st), CV och ett personligt brev i vilket det tydligt ska framgå varför kursen och dess konceptuella ram är relevant för den sökande. Intervjuer kan komma att tillämpas i urvalsprocessens slutskede
TerminstiderHT: 2023-08-29–2024-01-14
VT: 2024-01-15–2024-06-02
Ansvarig lärareElof Hellström, adjungerad lektor och Sebastian Dahlqvist, adjunkt
Kontaktstudera.postmaster@kkh.se