För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Avslutade projekt

Sök alla projekt i DIVA

Tidigare projekt inom konstnärlig forskning och forskarutbildning samt konstnärliga forsknings- och utvecklingsprojekt publiceras i Digitala vetenskapliga arkivet, DIVA. Där går det att söka såväl på forskarens namn som på alla projekt som utförts vid Kungl. Konsthögskolan och sedan publicerats.

Exempel på avslutade projekt

The Final Repository: A Macroscopic Exploration
Carl Johan Erikson & Karin Willén

Genom konstnärliga metoder problematiserar och synliggör projektet de processer och system som formar samhällets relation till naturen.

Den fysiska utgångspunkten för projektet är Söderviken, platsen för det planerade slutförvaret av uttjänt kärnbränsle vid Forsmark i norra Uppland. Genom olika metoder har forskarna konfronterat platsen och sina egna föreställningar. Under vistelserna har de genomfört performativa kroppsliga aktiviteter av vardaglig karaktär: fiskat, deltagit vid jakt, plockat och ätit bär och svamp.

Genom en närläsning av platsen och dess liv som inbegriper dygnets alla timmar och olika medvetandenivåer har projektet samlat material i form av fotografi, text och dokumentationer av aktioner och samtal.

Forskningsprojektet finansierades av The Seed Box Environmental Humanities Collaboratory, Linköpings universitet. (2018)

Den byråkratiska teatern
Andjeas Ejiksson

Den byråkratiska teatern utforskar byråkratin som en distributionsform för makt och mening genom en analogi mellan byråkrati och teater. Undersökningen vilar på frågor om byråkrati som konstnärlig praktik, metod och medium; parallellt handlar det om att utforska relationen mellan teatralisering och byråkratisering och det byråkratiska som subjektiv erfarenhet. I projektet bejakas byråkratin som en teatraliseringsprocess och som en expanderande rymd av avvikelser och undantag. Begreppet teatralitet används i dubbel mening: å ena sidan som ett sociologiskt begrepp som beskriver en viktig dimension av det offentliga, sociala livet, å andra sidan en uttrycksform som också är en metod. Projektet utspelas i en serie av scener, dess berättelse kretsar kring en grupp som kallar sig ”1985” och som utforskar de revolutionära förändringar som ägde rum i Sverige under 1980-talet. Gruppen är projektets undersökande fiktion och teatrala plattform.

Forskningsprojektet finansierades av Vetenskapsrådet. (2014–2015)

Flaskpost: Drift och upptäckt
Ellie Ga

Hur kan en flaskpost användas för att utforska och tolka drivandets uttryck? Projektet har undersökt flaskposten i olika sammanhang, från dess användning som ett vetenskapligt verktyg för att mäta oceanernas strömmar till att vara en symbol och kanal för mänsklig slumpmässig kommunikation.

Forskningen har fokuserat på de inbördes förhållandena mellan osäkerhet, upptäckt och kommunikation samt var gränserna går för dessa begrepp inom de olika underkategorier av ämnen som studeras inom projektet? Hur ser kopplingarna ut till en muntlig berättartradition och levd erfarenhet? Hur agerar konstnären som uttolkare inom dessa ramverk? Genom att väva samman dokumentärt fotografiskt och filmat material, intervjuer och arkivsökning har projektet skapat en serie narrativa performance-essäer som färgas av obestämbarheten i själva upptäckandet och det mänskliga begäret att komma i kontakt med och kartlägga det okända.

Forskningsprojektet finansierades av Vetenskapsrådet. (2014–2017)

A4-arket
Emma Kihl

Forskningsprojekt undersökte olika aspekter av A4-arket, såsom format, yta och historia. Den övergripande frågan var om arket som sådant bär med sig betydelser vilka styr användningen och som påverkar vad som uttrycks.

Forskningsprojektet finansierades av Vetenskapsrådet. (2011-2013)