För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Institutet för reproducerbarhet

Lina Bjerneld, Jenny Olsson

Projektet tar sig an att genom teori, filosofi och praktik förstå olika mediums förutsättningar genom att titta på vad de gör snarare än vad det är eller vilken metod som krävs. Genom att undersöka och utgå från begreppet reproducerbarhet önskar vi komma närmare olika mediespecifika frågeställningar och se potentialen som olika medium har att verka gränsöverskridande och tvärvetenskapligt och hur det kan bidra till och utveckla de sätt vi jobbar på och förhåller oss till olika medium och ämnesområden på KKH. (2021)