För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Ljudets genus

Susanna Jablonski, Cara Tolmie

Forskningsprojektet banar vägen mot ett event/en festival som talar med dåtida, samtida och framtida debatter gällande genus, performativitet och motståndets position inom ljud.

Med musikens konstitutionella karaktär och inneboende poetiska struktur som infallsvinkel strävar projektet efter att utforska alternativa strategier för det offentliga eventet, där innehållet omfamnas och får genljuda snarare än sorteras in i ett fack. (2017)