För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Rumsskapande taktik för minoriteter

Rado Istok, Marie-Louise Richards, Natália Rebelo

Med avstamp i vår delade uppfattning om arkitektur som ett fält som till stor del domineras av en heterosexuell, cis-manlig, eurocentrisk norm, vilken till stor del påtvingar andra sin gestaltning av rum, tillägnas forskningsprojektet rumsliga praktiker som är baserade utifrån minoriteters positioner med utgångspunkt i genus, sexualitet och ras. Detta med en förhoppning om att förankra forskningsprojektet i dåtid, samtid och framtid genom att återvinna förlorade och bortglömda kopplingar, men även genom att etablera nya sådana mellan Stockholm och andra kontexter som sin geografiska avlägsenhet till trots delar samma angelägenheter.

Projektet ska etablera nya vokabulärer utifrån rumsliga praktiker och metoder för minoritetsfrågor utifrån identitet. (2018)