För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Program i fri konst

Cissi Efraimsson BA 2017–18. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

Två program i fri konst

Kungl. Konsthögskolan erbjuder två program: Femåriga programmet i fri konst (300 hp) samt Masterprogrammet i fri konst (120 hp). Masterprogrammet följer upplägget för årskurserna 4 och 5 på det femåriga programmet.

Frihet under ansvar

Programmen i fri konst på Kungl. Konsthögskolan skiljer sig från många andra typer av studier. En stor del av tiden består av långa kurser i individuellt konstnärligt arbete. Studenterna kan arbeta i ateljén, i någon av skolans många verkstäder där undervisande personal finns på plats för vägledning eller söka något av de valbara kursmomenten. Innehållet bestämmer studenten tillsammans med sin handledare. Att studenten skapar sin egen väg genom utbildningen ger frihet men kräver också ansvar. 

Individuellt konstnärligt arbete

För programstudenter är det obligatoriskt att varje termin ha minst två ateljésamtal samt att delta i minst fyra grupptillfällen. Dessa aktiviteter leds av handledaren som också examinerar kursen ”Individuellt konstnärligt arbete”. Studenter som har samma handledare ingår i en årskursblandad grupp. Tillsammans med gruppen planerar handledaren sammankomster som kan innehålla studiebesök, gruppkritiker eller gästföreläsningar. 

Övriga kurser i programmet

Inom programmen i fri konst erbjuder vi varje termin en mängd valbara kursmoment som våra programstudenter kan ansöka till utifrån egna intressen och behov. Kurserna varierar från termin till termin.

Det femåriga programmet innehåller också andra kurser som ibland löper parallellt under terminen. Så här ser upplägget ut:

ÅrskursHöstterminVårtermin
Årskurs 1 (grundnivå)Individuellt konstnärligt arbete 25,5 hp
Baskurs i konstvetenskap 4,5 hp
Individuellt konstnärligt arbete 30 hp
Årskurs 2 (grundnivå)Individuellt konstnärligt arbete 30 hpIndividuellt konstnärligt arbete 25,5 hp
Fortsättningskurs i konstvetenskap 4,5 hp
Årskurs 3 (grundnivå)Individuellt konstnärligt arbete 30 hpIndividuellt konstnärligt arbete 15 hp
Självständigt arbete 15 hp
Årskurs 4 (grundnivå)Kurs i konstteori 4,5 hp
Individuellt konstnärligt arbete 25,5 hp
Individuellt konstnärligt arbete 30 hp
Årskurs 5 (grundnivå)Självständigt arbete 30 hpSeparatutställning 20 hp
Masteressä 10 hp

Kursen ”Självständigt arbete” i årskurs 3 är ett arbete med en gemensam grupputställning som även är ett examinerande tillfälle för kandidatnivå.

I årskurs 5 skriver alla studenter en masteressä (10 hp) och gör en separatutställning (20 hp) på Kungl. Konsthögskolans studentgalleri Galleri Mejan. Även årskurs 5 avslutas med en grupputställning, masterutställningen.