För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Program i fri konst

Cissi Efraimsson BA 2017–18. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

Två program i fri konst

Kungl. Konsthögskolan erbjuder två program: Femåriga programmet i fri konst (300 hp) samt Masterprogrammet i fri konst (120 hp). Masterprogrammet följer upplägget för årskurserna 4 och 5 på det femåriga programmet.

Frihet under ansvar

Programmen i fri konst på Kungl. Konsthögskolan skiljer sig från många andra typer av studier. En stor del av tiden består av långa kurser i individuellt konstnärligt arbete. Studenterna kan arbeta i ateljén, i någon av skolans många verkstäder där undervisande personal finns på plats för vägledning eller söka något av de valbara kursmomenten. Innehållet bestämmer studenten tillsammans med sin handledare. Varje student har en erfaren konstnär som handledare, och tillsammans sätter de samman utbildningen. Handledaren är ansvarig för studentens konstnärliga utveckling. Att studenten skapar sin egen väg genom utbildningen ger frihet men kräver också ansvar.

Individuellt konstnärligt arbete

För programstudenter är det obligatoriskt att varje termin ha minst två ateljésamtal samt att delta i minst fyra grupptillfällen. Dessa aktiviteter leds av handledaren som också examinerar kursen ”Individuellt konstnärligt arbete”. Studenter som har samma handledare ingår i en årskursblandad grupp. Tillsammans med gruppen plane rar handledaren sammankomster som kan innehålla studiebesök, gruppkritiker eller gästföreläsningar. Programstudenterna erbjuds varje termin en mängd valbara kursmoment som de kan söka till utifrån egna intressen och behov. Tillsammans med eget arbete i ateljéer och verkstäder bildar dessa aktiviteter innehållet i ”Individuellt konstnärligt arbete”.

Övriga kurser i programmet

Programmet innehåller också andra kurser som ibland löper parallellt under terminen. Genom utbildningen löper en tråd av återkommande kurser i konstteori och konsthistoria. Under år 1 och år 2 ges baskurs och fortsättningskurs i konsthistoria som följs upp år 4 med en kurs i konstteori. Kursen ”Självständigt arbete” i årskurs 3 är ett arbete med en gemensam grupputställning som även är ett examinerande tillfälle för kandidatnivå. I årskurs 5 skriver alla studenter en masteressä (10 hp) och gör en separatutställning (20 hp) på Kungl. Konsthögskolans studentgalleri Galleri Mejan. Även årskurs 5 avslutas med en grupputställning, masterutställningen.

Det femåriga programmet innehåller också andra kurser som ibland löper parallellt under terminen. Så här ser upplägget ut:

ÅrskursHöstterminVårtermin
Årskurs 1 (grundnivå)Individuellt konstnärligt arbete 25,5 hp
Baskurs i konstens teorier och historier 4,5 hp
Individuellt konstnärligt arbete 30 hp
Årskurs 2 (grundnivå)Individuellt konstnärligt arbete 30 hpIndividuellt konstnärligt arbete 25,5 hp
Fortsättningskurs i konstens teorier och historier 4,5 hp
Årskurs 3 (grundnivå)Individuellt konstnärligt arbete 30 hpIndividuellt konstnärligt arbete 15 hp
Självständigt arbete 15 hp
Årskurs 4 (avancerad nivå)Kurs i konstteori 4,5 hp
Individuellt konstnärligt arbete 25,5 hp
Individuellt konstnärligt arbete 30 hp
Årskurs 5 (avancerad nivå)Självständigt arbete 30 hpSeparatutställning 20 hp
Masteressä 10 hp

Kursen ”Självständigt arbete” i årskurs 3 är ett arbete med en gemensam grupputställning som även är ett examinerande tillfälle för kandidatnivå.

I årskurs 5 skriver alla studenter en masteressä (10 hp) och gör en separatutställning (20 hp) på Kungl. Konsthögskolans studentgalleri Galleri Mejan. Även årskurs 5 avslutas med en grupputställning, masterutställningen.

Undervisningsspråk

Programmen i fri konst kan läsas både på svenska och engelska. Viss undervisning på kandidatnivå är på svenska, men internationella studenter får individuell vägledning på engelska. Kungl. Konsthögskolan har både studenter och personal som inte talar svenska, därför kan engelska förekomma inom alla delar av utbildningen.