För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Vidareutbildning inom arkitektur och fri konst

Kungl. Konsthögskolans kurser på avancerad nivå rymmer såväl arkitektur som offentlig konst och har ett stort inslag av forskningsmetodik. De är experimentella, ger utrymme för risktagande och arbetar med lärandeprocesser där gruppen står i fokus. Kurserna är utformade för dem som är intresserade av aktuella frågor inom konst och arkitektur och är en viktig del i det livslånga lärandet. 

Kurslista

Växla till omvänd ordning på kurser