För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Ansökan: Femåriga programmet i fri konst

Please see bottom of the page for an English translation of this diagram.

Femåriga programmet i fri konst leder både till en kandidatexamen (3 år) och en masterexamen (2 år) och är för dig som inte tidigare studerat fri konst på högskola.

Ansökningsperiod

Nästa ansökningsperiod öppnar 19 januari 2024.

Hur du ansöker

Läs mer om hur du ansöker till det femåriga programmet i fri konst.

Tidsplan

Viktiga datum som rör din ansökan.

Vad ska ansökan innehålla

Läs mer om vad din ansökan ska innehålla.

Ansökningsprocess och intervju

Läs mer om ansökningsprocessen och intervjuer.

Grundläggande behörighet till femåriga programmet

För att kunna antas till högskolestudier krävs grundläggande behörighet till högskolestudier. Till femåriga programmet kan Kungl. Konsthögskolan göra undantag från behörighetsvillkoren om den som söker bedöms ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkoren, så kallad dispens. Om du saknar grundläggande behörighet men vill få dispens så skickar du in alla de underlagen (t ex ofullständiga gymnasiebetyg, andra utbildningar, annan erfarenhet) tillsammans med din ansökan på antagning.se, som gör att vi kan bedöma om du ändå anses kunna tillgodogöra dig högskolestudier. Det är framför allt språkkunskaper i svenska och engelska som behövs. Du behöver inte göra någon formell ansökan om dispens, utan det görs en bedömning på dina underlag om du går vidare i processen på dina arbetsprover. Se särskild behörighet nedan.

Särskild behörighet

Utöver grundläggande behörighet kräver våra utbildningar särskild behörighet. Särskild behörighet till våra program i fri konst sker genom bedömning av arbetsprover. Bedömningen av särskild behörighet görs på inskickade arbetsprover. Bara de som bedöms uppnå särskild behörighet i den aktuella ansökningsomgången kommer att granskas för grundläggande behörighet (i de fall en manuell granskning behöver göras).

Avgifter

Studier på Kungl. Konsthögskolan är avgiftsfri för svenska medborgare och medborgare i länder inom EU, EES eller Schweiz.

Studenter som är medborgare i ett land utanför EU, EES eller Schweiz ska betala anmälningsavgift vid ansökan och studieavgift vid studier.

Anmälningsavgiften är 900 kronor och betalas i samband med anmälan till ett eller flera utbildningsalternativ. Läs mer här: studera.nu

Studieavgiften på Kungl. Konsthögskolan är för närvarande 347 778 kronor per läsår. Utländska studenter kontaktar Migrationsverket för att få uppehållstillstånd för studier. Kungl. Konsthögskolan har inga stipendier att söka för utbildning på femåriga programmet i fri konst.

Om utbildningen

Läs mer om programmen i fri konst.

Bildgalleri, rulla i sidled för att se bilder.
1 / 1
Please see bottom of the page for an English translation of this diagram.