För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Ansökan: Vidareutbildning inom arkitektur och fri konst

Please see bottom of the page for an English translation of this diagram.

Ansökningsperiod

Nästa ansökningsperiod öppnar 5 mars och stänger 10 april, 2024

Ansökningsprocess

Kungl. Konsthögskolans antagningsnämnd består av lärare och studentrepresentanter. Urvalskriterierna varierar för de olika kurserna (se respektive kursplan). Ansökan sker genom digitala arbetsprover, text och cv, beroende på vad som anges för respektive kurs. Även intervjuer kan förekomma.

Ansökningsbesked

Antagningsbeskeden skickas ut via mejl i slutet av maj.

Mer information om aktuella antagningsprocesser till de olika fristående kurserna på avancerad nivå publiceras i samband med att en ny ansökningsomgång öppnar. Läs noga vad som gäller för just den kurs du söker. 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet för fristående kurser på avancerad nivå.

Särskild behörighet: Masterexamen i fri konst, arkitektur, eller för kurserna annan relevant masterexamen alternativt motsvarande reell kompetens.

Kurserna Ombyggnadskultur och Restaureringskonst kräver för kurserna relevant yrkesverksamhet.

Reell kompetens 

Den som inte har en masterexamen kan åberopa reell kompetens: att studenten genom annan utbildning och yrkesverksamhet har uppnått en nivå på kunskap och kompetens motsvarande en masterexamen och de språkkrav som efterfrågas. Intyg som styrker detta behöver bifogas ansökan. Mer information om reell kompetens finns hos Universitets- och högskolerådet.

Ansöknings- och studieavgifter

Kungl. Konsthögskolan tar inte ut ansöknings- och studieavgifter annat än för sökande som är medborgare i ett land utanför EU, EES eller Schweiz. Anmälningsavgiften är 900 kronor och betalas i samband med anmälan; se information i den digitala ansökningslänken hur inbetalning görs.  

Studieavgiften är för närvarande 347 778 kr kronor per läsår för studerande på Kungl. Konsthögskolan. Utländska studenter kontaktar Migrationsverket för att ansöka om uppehållstillstånd för studier.

Stipendier för studieavgift

Det finns två stipendier att söka för studerande på avancerad nivå som täcker själva studieavgiften, men inte uppehälle. 

Har du frågor om ansökningsprocessen till vidareutbildningskurserna?

Mejla dina frågor till: Studera.Postmaster@kkh.se

Behandling av personuppgifter

En stor del av den information som finns vid högskolan utgör allmänna handlingar. Om dina personuppgifter finns i en allmän handling, kan alla som begär ut den ta del av dina personuppgifter, om inte sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) hindrar detta.

En anmälan till högskolestudier är en allmän handling. Det innebär att alla uppgifter i din anmälan lämnas ut om någon frågar efter dem.

Om du har sekretessmarkering eller beslut om kvarskrivning i folkbokföringen kan din anmälan sekretessmarkeras.

Om så är fallet är det viktigt att du kontaktar oss innan du fyller i en ansökan:

Studera.Postmaster@kkh.se eller telefon 08-614 40 00