För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Tidigare

Decolonizing Architecture

Towards an entity of decolonization, a project by Sandi Hilal and Alessandro Petti (DAAR), Photo: Luca Capuano, Borgo, Sicily 2020.

Decolonizing Architecture vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm är en forskningsbaserad kurs (ett läsår på heltid, 60hp). Kursen använder termen decolonization/avkolonisering som kritisk position och konceptuell ram för en arkitektonisk och konstnärlig forskningspraktik engagerad i sociala och politiska kamper.

Om arkitektur fungerar som ett maktmedel med koloniala spår aktiva i vår samtid, hur kan vi på nytt föreställa oss nya verktyg eller former av subversion? Hur kan vi närma oss en avkoloniserande metod?

Kursen erbjuder deltagarna en unik möjlighet att ingå i en kollektiv internationell grupp utövare som är intresserade av arkitekturens sociala och politiska dimension, för att utveckla en självdriven praktik inom konst och arkitektur.

Decolonizing Architecture betonar lärande som uppstår i dialog mellan kursdeltagare och inbjudna gäster genom seminarier, kollektiva studier och föreläsningar, samt studiebesök och exkursioner. Kursen bjuder in internationella och lokala gäster och rådgivare, och besöker och interagerar med både lokala och internationella platser och situationer.

Deltagarna forskar individuellt och kollektivt kring intressen, metoder, frågor och angelägenheter, som utgångspunkter för att skapa en gemensam metodik och vokabulär, i syfte att bilda ett kollektivt, pågående konstnärligt forskningsprojekt och en onlineplattform med beskrivningar och konceptualiseringar av processer som har utvecklats inom kursen.

Kursen uppmuntrar en bred variation av metoder, format och förmedling av undersökningar genom text, video, fotografi, performance, ljud etc. Decolonizing Architecture välkomnar sökande med erfarenhet från arkitektur, konst, urbanforskning, aktivism, kritiska studier, journalistik etc.

För att vidareutveckla projekt som formulerats under kursens första år erbjuds ett påbyggnadsår för deltagare som har slutfört det första året. Kursen leds av Alessandro Petti, professor i arkitektur och social rättvisa, och Marie-Louise Richards, adjunkt i arkitektur, med berikande bidrag från inbjudna gäster.

Tema 2021/22: Problematiskt kulturarv

Temat för 2021/22 syftar till att reflektera över och ingripa i debatten om det arkitektoniska arv som förknippas med plågsamma och våldsamma historiska händelser. Kursen kommer att fokusera på städer på landsbygden som byggdes på 1940-talet av ”Enheten för kolonisering av Sicilien” under fascismregimen. Dessa byggdes av regimen för att ”återta”, ”modernisera” och ”återbefolka” södra Italien som ansågs ”tomt”, ”underutvecklat” och ”bakåtsträvande”. Analysen av dessa städer kommer också att ge kursdeltagarna möjlighet att problematisera de koloniala förhållandena till landsbygden som ännu fortlever, i synnerhet efter det förnyade intresset för landsbygden som en lösning på pandemin. Parallellt med den kollektiva forskningen uppmanas varje student att individuellt genomföra en fallstudie om problematiskt arv. Den tvärvetenskapliga individuella och kollektiva forskningen delas med en större publik i slutet av året i en diskursiv utställning.

Kurs- och forskningsserie

Decolonizing Architecture ingår i en kurs- och forskningsserie som tillsammans utgör plattformen Decolonizing Architecture Advanced Studies (DAAS) för högre utbildning vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Varje år fokuserar kursen på ett specifikt tema. Första året (2017/18) handlade kursen om kulturarv och återanvändning av fascistisk arkitektur: ”The Afterlife of Colonial Fascist Architecture I: Dossier for the critical preservation of Casa del Mutilato in Palermo”, en rumslig intervention i en offentlig byggnad från den fascistiska eran under Manifesta 12. Andra året (2018/19) undersökte kursen och tog lärdom från återanvändningen av fascistisk kolonial arkitektur i tidigare Italien-ockuperade städer: ”The Afterlife of Colonial Fascist Architecture II: Addis Ababa and Asmara”. Tredje året (2019/20) behandlade kursen rumslig kunskap som uppstår på platser som förstås som fysiska rum, såväl som samhällen, upplevelser och kroppar: ”Experimentella platser för kunskapsproduktion”. Den fjärde cykeln (2020/21), ”Modernism och demodernisering”, försökte sätta ljus på kopplingarna och relationerna mellan modernism och kolonialism,, samt i samarbete med L’Internationale Online spekulera i möjliga projekt för arkitektonisk avmodernisering. Kursblogg: www.daas.academy

Kursupplägg

Kursen är uppdelad i två terminer under ett läsår. Höstterminen är indelad i tre obligatoriska block och vårterminen i fyra obligatoriska block som består av seminarier, föreläsningar, ateljéarbete, mentorskap, läsgrupper, studiebesök etc. Mellan blocken förväntas deltagarna självständigt utveckla sin forskning. Under vårterminen läggs mer tonvikt på utvecklingen av processer. Kursen avslutas med en diskursiv utställning i slutet av året där den konstnärliga och arkitektoniska forskningen som har utvecklats används som stödstruktur för publika diskussioner, seminarier, föreläsningar och performancer.

För att till fullo dra nytta av den kollektiva forskningsatmosfären krävs att man som student aktivt delta i minst sju block samt att lämna in ersättningsuppgifter. Kursen kommer också att erbjuda studiebesök och studieresor i Sverige och utomlands. Kursdeltagarna förväntas betala för en del av kostnaderna. Studiebesöken och studieresorna är inte obligatoriska och de som inte kan delta tilldelas ersättningsuppgifter.

Ansökan och urval

Behörighetskrav är masterexamen i fri konst, arkitektur eller annan relevant masterexamen, eller motsvarande reell kompetens. Urvalet bedöms utifrån tidigare projekt och erfarenheter samt ett personligt brev som tillsammans utgör ansökan. Brevet bör tydligt motivera varför kursens konceptuella ram är relevant för den sökandes studier:

  • Sökande bör vara intresserade av arkitekturens ideologiska och sociala dimensioner samt av konceptuella spekulationer och teorier som grundas och uppstår i konstnärlig och arkitektonisk praktik.
  • Sökande bör vara öppna för experimentella former av kollektiv produktion som utmanar individuellt auteurskap och för en öppen process, inriktad på materiella och immateriella resultat.
  • Kursen kräver att deltagarna effektivt kan hantera självständig studie- och produktionstid mellan kursblock.
  • Ansökan sker digitalt via ansökningslänk.
  • Sista ansökningsdag: 15 april 2021.

För mer information, kontakta info@kkh.se.

Bildgalleri, rulla i sidled för att se bilder.
1 / 4
Towards an entity of decolonization, a project by Sandi Hilal and Alessandro Petti (DAAR), Photo: Luca Capuano, Borgo, Sicily 2020.
Towards an entity of decolonization, a project by Sandi Hilal and Alessandro Petti (DAAR), Photo: Luca Capuano, Borgo, Sicily 2020.
Towards an entity of decolonization, a project by Sandi Hilal and Alessandro Petti (DAAR), Photo: Luca Capuano, Borgo, Sicily 2020.
Towards an entity of decolonization, a project by Sandi Hilal and Alessandro Petti (DAAR), Photo: Luca Capuano, Borgo, Sicily 2020.