För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Vidareutbildning inom arkitektur och fri konst

Rene Jensen MA 2017–2018. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

Ansökningsperiod

1 mars 2023.

Ansökningsprocess

Kungl. Konsthögskolans antagningsnämnd består av lärare och studentrepresentanter. Urvalskriterierna varierar för de olika kurserna. Ansökan sker genom digitala arbetsprover, text och cv, beroende på vad som anges för respektive kurs. Även intervjuer kan förekomma.

Mer information om aktuella antagningsprocesser till de olika fristående kurserna på avancerad nivå publiceras i samband med att en ny ansökningsomgång öppnar. Läs noga vad som gäller för just den kurs du söker. 

Reell kompetens 

Den som inte har en masterexamen kan åberopa reell kompetens: att studenten genom annan utbildning och yrkesverksamhet har uppnått en nivå på kunskap och kompetens motsvarande en masterexamen och de språkkrav som efterfrågas. Intyg som styrker detta behöver bifogas ansökan. Mer information om reell kompetens finns hos Universitets- och högskolerådet.

Ansöknings- och studieavgifter

Kungl. Konsthögskolan tar inte ut ansöknings- och studieavgifter annat än för sökande som är medborgare i ett land utanför EU, EES eller Schweiz. Anmälningsavgiften är 900 kronor och betalas i samband med anmälan; se information i den digitala ansökningslänken hur inbetalning görs.  

Studieavgiften är för närvarande 331 510 kronor per läsår för studerande på Kungl. Konsthögskolan. Utländska studenter kontaktar Migrationsverket för att ansöka om uppehållstillstånd för studier. Det finns två stipendier att söka för studerande på avancerad nivå som täcker själva studieavgiften, men inte uppehälle.