För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Tidigare

Collective Practices Research Program

Cecilia Vicuña, El Paro / The Strike, 2018, after the lost original 1977. Oil on linen. 54 x 63.5 x 1 inches. Courtesy of the artist and Lehmann Maupin, New York, Hong Kong, and Seoul.
Cecilia Vicuña, El Paro / The Strike, 2018, after the lost original 1977. Oil on linen. 54 x 63.5 x 1 inches. Courtesy of the artist and Lehmann Maupin, New York, Hong Kong, and Seoul.

Om kursen

Kollektiva praktiker finns i alla samhällen och har ett rikt men komplext arv inom konst, politik och vetenskap. Hur påverkar det nuvarande ekologiska och tekniska tillståndet hur vi lever, arbetar och tänker kollektivt? Vilka kollektiva praktiker främjar bättre förståelse och förändring av samhällsfrågor?

I kursen ryms aktuell forskning, publikationer och projekt som involverar kollektiva metoder inom konst, vetenskap och samhälle. I ett transdisciplinärt seminarium samlar vi specialister för att ta itu med aktuella kontroverser och experiment inom olika områden. Repertoaren omfattar attityder, aktiviteter, verktyg och infrastrukturer som har utvecklats av individer och organisationer för att kritiskt reflektera över ägandet, styrningen och uppdelningen av discipliner och för att foga samman ett mer inkluderande och hållbart samhälle.

Kursen fungerar som ett praktikbaserat forskningskollektiv, organiserat kring principer för ömsesidigt lärande. Den består av en repertoar av kollektiva praktiker som omfattar kollektiva läsningar, seminarier och workshoppar, grupphandledning, föreläsningar samt studiebesök. 

Collective Practices Research Program leds av Grégory Castéra, curator och meddirektör för Council (Paris), i samarbete med en grupp som består av konstnärer och konstkollektiv, curatorer, akademiker och utövare från andra fält. Collective Practices Research Program är en Post-Master av Kungl. Konsthögskolan utvecklad i samarbete med Council.

Praktisk information

Avancerad nivå, 60 hp, 100 %
Undervisningsspråk: Engelska
Kursansvarig: Grégory Castéra, gästprofessor i fri konst med inriktning på kollektiva praktiker
Startar: 1 september 2020 
Slutar: 6 juni 2021

Behörighetskrav 

Masterexamen i konst, arkitektur eller humaniora eller annat relevant område eller reell kompetens som uppnåtts genom annan relevant utbildning och yrkeserfarenhet.

Urval 

Motiveringsbrev, cv och arbetsprov samt intervju. I brevet bör tydligt anges varför kursen är relevant för den sökandes studier. Arbetsprovet ska vara relaterat till kursens tema. Kursen är avsedd för dem som ägnar sig åt den kollektiva praktikens sociala, politiska och ekologiska dimensioner (antropologi, utbildning, filosofi, lingvistik, juridik, kulturstudier, statsvetenskap, historia) aktivism, jordbruk, teknik).

Ansökan 

Sista ansökningsdag var den 5 maj 2020. Läs mer om hur det går till att ansöka till postmasterkurser.