För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Tidigare

Decolonizing Architecture: Experimental Sites of Knowledge Production (fortsättningskurs)

Om kursen

Kursen reflekterar kring hur arkitektur och andra rumsliga vetenskaper uppstår i fysiska rum och kroppar, liksom i grupper och genom erfarenheter.

Målet med fördjupningskursen är att utveckla en forskningsmiljö som främjar mångfald, hållbarhet och jämlikhet. Vi uppmuntrar och utvecklar också forskningspraktiker som uppstår inom kursen. Under fortsättningskursen får kursdeltagarna möjlighet att fördjupa och utveckla de samarbeten med institutioner och aktörer som de påbörjade förgående år.

Praktisk information

Avancerad nivå, 30 hp, 50 %
Undervisningsspråk: Engelska
Kursansvarig: Alessandro Petti, professor i arkitektur med inriktning på social rättvisa, och
Marie-Louise Richards, adjunkt i arkitektur
Startar: 1 september 2020 
Slutar: 6 juni 2021

Behörighetskrav 

Påbyggnadskursen är enbart tillgänglig för kursdeltagare som slutfört förgående års kurs. 

Urval 

Resultat från året tidigare samt motiveringsbrev, som tydligt anger hur den sökande avser att utveckla projekt, individuellt eller i grupp, från föregående års kurs.

Ansökan 

Sista ansökningsdag var den 5 maj 2020. Läs mer om hur det går till att ansöka till postmasterkurser.