För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Tidigare

Decolonizing Architecture: Modernism and Demodernization

Decolonizing Architecture Advanced Course 2018-19. Colonial fascist architecture in Asmara. Photo by Luca Capuano.

Om kursen

I europeiska städer har en ökad närvaro av befolkningar med migrerande bakgrund inneburit att kampen för avkolonisering, som en gång huvudsakligen var belägen utanför Europa, i dag flyttat inom dess gränser. Såväl dagens villkor som historiska processer för kolonisering och avkolonisering har format världsordningen. I detta globala scenario har arkitektur alltid spelat en avgörande roll för rumsliga relationer samt ideologier och hierarkier.

Arkitektonisk modernism fortsätter att hyllas för sin progressiva sociala och politiska agenda. Samtidigt döljer den modernistiska retoriken om innovation den mörka sidan, med inbyggda homogeniserande, auktoritära och segregerande dimensioner. Dessa modernistiska begrepp är fortfarande närvarande i modern arkitektur och stadsplanering. Där utplånas hela samhällen, livsformer och historiska platser i den moderna arkitekturens namn. 

Decolonizing Architecture ingår i en kurs- och forskningsserie som tillsammans bildar plattformen: Decolonizing Architecture Advanced Studies (DAAS) för högre utbildning vid Kungl. Konsthögskolan, Stockholm. Kursen fokuserar varje år på ett specifikt tema. 

Påbyggnadskurs, år 2

En påbyggnadskurs ger studenterna möjlighet att vidareutveckla det forskningsprojekt som växer fram under det första året. Decolonizing Architecture Continuation Course erbjuder studenterna att ingå i en kollektiv internationell grupp som är intresserad av arkitekturens sociala och politiska dimension. Det ger även deltagarna tillgång till nödvändiga material och lärandeprocesser för att utveckla en egen praktik inom konst och arkitektur.

Praktisk information

Avancerad nivå, 60 hp, 100 %
Undervisningsspråk: Engelska
Kursansvarig: Alessandro Petti, professor i arkitektur med inriktning på social rättvisa, och Marie-Louise Richards, adjunkt i arkitektur
Startar: 1 september 2020 
Slutar: 6 juni 2021

Behörighetskrav 

Masterexamen i konst, arkitektur eller relevant område eller reell kompetens som uppnåtts genom annan relevant utbildning och yrkeserfarenhet.

Urval 

Tidigare projekt och erfarenheter samt ett motiveringsbrev. I brevet bör tydligt anges varför kursen och dess konceptuella ram är relevant för den sökande. 

Ansökan 

Sista ansökningsdag var den 5 maj 2020. Läs mer om hur det går till att ansöka till postmasterkurser.