För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Tidigare

Kollektiva praktiker II: Symbiotiska organisationer

Experiments in Environment Workshop: Driftwood City Score, July 4, 1966. Lawrence Halprin Collection, The Architectural Archives, University of Pennsylvania.

Kollektiva praktiker finns inom alla samhällen och delar ett rikt arv över hela konst-, politik- och vetenskapsfälten. Numera preciseras de genom termer som deltagande, grupp, kollektivitet, ensemble, samarbete, ömsesidighet, community, samverkan, delning, sammansättning, det gemensamma och nätverk. Ofta reduceras de till strikt mänskliga aktiviteter och genomförs med eller av icke-mänskliga enheter – såsom husdjur, virus, smartphones eller artificiell intelligens.

I kursen betraktas termen ”kollektiv” främst som en praktik: övningar, vanor, protokoll och attityder som realiseras regelbundet. Kursen ger studenterna träning i att sätta på sig kollektivets ”glasögon” och att komponera ihop sina kunskaper för att bättre förstå komplexiteten i samhälleliga frågor. För att göra detta får studenterna lära sig, lära varandra och experimentera med kollektiva praktiker som reflekterar över ägande, styrning, miljö, teknik, diskriminering, uppmärksamhet och kunskap, och bidra till att bygga ett mer inkluderande och hållbart samhälle.

Symbiotiska organisationer

Kollektiva praktiker II: Symbiotiska organisationer kommer att undersöka tillämpningen av symbiotiska praktiker och modeller på kulturorganisationer. I motsats till den snäva tolkningen av darwinismen, som betraktar arternas evolution som allas kamp mot alla, är symbios (från grekiskans σύν, ”tillsammans”, och βίωσις, ”levande”) ofta en nära och hållbar interaktion mellan organismer för att kunna överleva. Sedan slutet av 1800-talet har samhällets utveckling rättat sig efter denna vetenskapliga kontrovers. Konkurrens och individualism blev dominerande värden för konsten och kulturen under 1900-talet, medan symbios inspirerar till mer omtänksamma, mångsidiga, samarbetsvilliga och hållbara praktiker och modeller inom olika fält.

Genom kollektivt lärande och experimentellt fältarbete kommer studenterna att utveckla förslag om symbiotiska kulturorganisationer. Dessa förslag kommer att presenteras i juni 2022 genom en utställning, ett evenemang, en publikation eller i vilket hybridformat som helst.

Kursen är indelad i 10 obligatoriska block à 5–10 dagar. Mellan blocken är det sessioner online varje vecka (3–5 timmar per vecka) och studenterna utvecklar självständigt sina arbeten. De kan dela skrivbord i kursens arbetsrum och de kan använda skolans lokaler. Kursen är organiserad kring principer för ömsesidigt lärande, regelbunden praktik, öppenhet och närvaro inför varandra och platsspecifika transdisciplinära experiment. Den formulerar tre organ: Uppdrag (kollektiv utveckling av experimentella metoder för fältarbete kring en kulturorganisation under ett års tid); Ateljépraktik (en regelbunden undervisning som består av en samling praktiker från konst och kultur som använder kollektivet som medium); Seminarier (gemensamt lärande om nyckelbegrepp, genealogier och fallstudier kring kursens tema). De tre organen inkluderar kollektiva läsningar, övningar och kollektiv undervisning, föreläsningar och workshoppar, handledning i grupp och individuellt, platsbesök och studieresor och publika evenemang.

Konstnärliga medverkande

Collective Practises/Kollektiva praktiker leds av Grégory Castéra, curator och direktör för Coucil (Paris) och medredaktör för T.A.N.J. Gästlärare under Collective Practises I/Kollektiva praktiker I (2020/21) inkluderade May Adadol Ingawanij, Nasim Aghili, Bayo Akomolafe, Emanuel Almborg, La Buse, Alice Chauchat, Wu Chuan Lun, Primavera de Filippi, Valentina Desideri, Annie Goh, Goldin+Senneby, Max Haiven, Johanna Hedva, Elof Hellström, Every Ocean Hugues, Catalina Insignares, April Lin, Carolina Mendonça, Molemo Moiloa, Museum of Capitalism, The School of Poetic Computation, Rojava Film Commune, Trojan Horse (Tommi Vasko and Kaisa Karvinen), Ulrike Eppler, Benoît Verjat and David Zilber.

Praktisk information

Avancerad nivå, 60 hp, 100 %
Språk: engelska
Kursansvarig: Grégory Castéra

Antagningskrav

Allmänna behörighetskrav: Allmänna behörighetskurser för kurser på avancerad nivå.

Särskilda behörighetskrav: MA-examen i fri konst, eller en magisterexamen inom ett annat relevant ämnesområde, eller minst 4 års motsvarande yrkeserfarenhet.

Språkkunskaper: engelska 5 och 6, eller motsvarande kunskaper i engelska.

Ansökan och Urval

  • Ansökan sker digitalt via ansökningslänk.
  • Sista ansökningsdag: 15 april 2021.
  • Ca 20 studenter blir antagna.
  • Urvalet baseras på ett CV, ett kort personligt brev och en presentation av ett av den sökandes realiserade verk som rör kursens tema. I brevet ska de sökande motivera på vilket sätt kursens konceptuella ram är relevant för deras profil.
  • Kollektiv bör ansöka individuellt.
  • En kort intervju online kommer att ingå i det slutliga urvalet, intervjuerna kommer hållas 5–7 maj och de som blir kallad får besked senast 30 april.