För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Pågående

Of Public Interest (OPI) Lab

OPI Lab participant 2021-22, Carole Douillard. Film still from Douillard’s Idir, 2018 (in collaboration with Babette Mangolte). © Carole Douillard - Babette Mangolte
OPI Lab participant 2021-22, Carole Douillard. Film still from Douillard’s Idir, 2018 (in collaboration with Babette Mangolte). © Carole Douillard - Babette Mangolte

Kursplan: Of Public Interest (OPI) Lab

Introduktion

Of Public Interest (OPI) Lab är en ettårig internationell kurs för professionellt verksamma inom konst, arkitektur och relaterade områden, särskilt de som är intresserade av, eller som arbetar med, visuella och rumsliga praktiker. Med ett praktikbaserat tänkande och görande experimenterar vi med konstnärliga strategier och språk i våra gemensamma rum – bortom uppdragens värld. Denna metodik är ett sätt att insistera på att konstnärliga förhållningssätt och röster bör spela en aktiv roll i att kritiskt ompröva de värderingar vårt samhälle bygger på, och vara en del i att föreslå alternativa föreställningar och berättelser.

Vi träffas var fjärde vecka på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm under en femdagarsperiod, med ett intensivt program som innefattar praktikbaserat arbete, utveckling av arbetsmetodiker, workshops, föreläsningar, seminarier, studiebesök, gruppdiskussioner och handledning.

Tema och innehåll

Varje år tar vi vår utgångspunkt i en fallstudie. Dessa fallstudier är alla en del av ett långsiktigt engagemang för en plats i Stockholm där en helt ny stadsdel kommer att växa fram under de kommande tio åren. Här utforskar deltagarna i OPI Lab hur vi som praktiskt verksamma – med ett lokalt engagemang och genom experimentella tvärvetenskapliga konstnärliga metoder – kan bidra till en omtolkning av området och den framtida utvecklingen.

Var och en av deltagarna bidrar på sitt sätt och närmar sig frågorna utifrån sin egen praktik och med sin egen sensibilitet. Vi arbetar i små tvärvetenskapliga team med 4-5 personer. OPI-labbets deltagare bör vara intresserade av att arbeta med andra för att skapa och utveckla nya projekt i en experimentell och tvärvetenskaplig miljö präglad av ett icke-hierarkiskt nätverk av lärande och avlärande.

OPI Lab har tillgång till lokaler som ligger i det område där fallstudien äger rum. Vi kommer att använda denna lokal då och då under hela året som en utgångspunkt för att engagera sig tillsammans med allmänheten i området. På olika sätt kommer vi att publikt initiera samtal med hjälp av en typ av konstnärliga strategier som kan fungera som ett slags ”propositioner”.

OPI Lab erbjuder en plattform som inte bara fungerar som en ettårig avancerad kurs utan också som ett nav för nya samarbeten, med ambitionen att få faktiska projekt att genomföras inom en snar framtid.

Kursupplägg

Varje år välkomnar vi en grupp med omkring 16 deltagare. Vi söker personer med erfarenheter inom konst, arkitektur, curatoriella praktiker och andra relaterade områden. Det är inte längden på ens CV som är det viktiga. Vi söker motiverade deltagare som är dedikerade, engagerade och villiga att bidra till kursen. Deltagare i Labbet förutsätts ha en stark konstnärlig integritet, en förmåga till kritiskt tänkande och erfarenheter av praktiskt baserade metoder.

Kursen hoppas skapa en grupp som präglas av mångfald och som har erfarenheter av olika arbetsmetoder. Vi tror att skilda bakgrunder och livserfarenheter berikar läroprocessen och diskussionerna, och än viktigare, att en grupp präglad av en variation av röster är avgörande för att skapa alternativa föreställningar och begrepp som kan bidra till att forma våra offentliga rum.

Labbets femdagarsblock på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm obligatoriska, med minst 80% närvaro på plats. Samtidigt har OPI Lab under de senaste åren utvecklat effektiva och flexibla metoder för undervisning som sker parallellt online och på plats. Detta kan sättas i verket om omständigheterna så kräver.

Mellan blocken utvecklar deltagarna självständigt sitt arbete och arrangerar sammankomster för att arbeta tillsammans inom sina respektive mindre team (online eller på plats). Skollokalerna kan också användas under hela läsåret.

OPI erbjuder tillgång till ett internationellt nätverk av professionellt verksamma inom olika fält och institutioner. Inbjudna gäster som vi tidigare har lyssnat på och pratat med är bland andra:

Raqs Media Collective, Sumayya Vally, Joar Nango, Hanni Kamaly, Katie Paterson, Assemble, Nato Thomson, Cooking Sections, Jill Magid, Johanna Gustafsson Fürst, Céline Condorelli, Sudarshan V. Khadka Jr och Alexander Eriksson Furunes, Wael Al Awar, Jumana Manna, Unscene Architecture (Manijeh Verghese & Madeleine Kessler), Marjetica Potrč, Anne Beate Hovind, Katarina Pirak Sikku, Ken Lum och Paul Farber från Monument Lab, Ed D’Souza, Goldin + Senneby, Mary Ellen Caroll, Juan Canela, Olivia Plender, Joanna Zawieja, Runo Lagomarsino, Lea Porsager, Alexandra Daisy Ginsberg, Lisa Tan, Studio Ossidiana, Magdalena Malm, Theodor Ringborg och Kieran Long.

  • Omfattning: 60 hp (100%)
  • Terminstider: 29/8 2022 – 4/6 2023
  • Nivå: Avancerad nivå
  • Undervisningsspråk: Engelska

Behörighetskrav: Masterexamen i fri konst, arkitektur, curatoriella praktiker eller något annat relaterat område, eller kunskaper och erfarenheter som erhållits genom annan relevant utbildning eller yrkeserfarenhet (reell kompetens). 

För information om behörighetskrav i engelska, se Ansökningshandledning.

Urval:

Ansökningsprocessen är digital, via ansökningslänken, och kräver (max) 5 relevanta arbetsprover, CV, examensbevis och ett personligt brev som anger varför kursens idémässiga grund är relevant för den sökande. Vid behov kommer intervjuer att genomföras.

  • Kursansvariga: Professorn och konstnären Jonas Dahlberg samt adjunkten och curatorn Jasmine Hinks 
  • Kontakt: studera.postmaster@kkh.se eller professor Jonas Dahlberg: jonas.dahlberg@kkh.se