För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Tidigare

Of Public Interest

22 July Memorial Site – Sørbråten/Utøya, Norway. Illustration Jonas Dahlberg Studio

Denna ettåriga tvärvetenskapliga kurs fokuserar på praktikbaserat tänkande och görande, den utforskar och utvidgar potentialen för oss utövare inom konst och arkitektur i formandet av samhällets gemensamma rum. Kursen har uppstått i en tid med tydliga och angelägna behov att ompröva de värderingar som vårt samhälle bygger på.

Det som brukar beskrivas som ”offentliga rum” – och de aktiviteter som uppstår inom dessa – är alltmer övervakade, politiserade och privatiserade. Att vara verksam inom detta fält är en komplex uppgift där man ställs inför olika regelverk, allmänna riktlinjer, vinstintressen, såväl som skilda mål, attityder och estetiker. Vad som är – och även vad som inte är – i allmänhetens intresse är viktigare än någonsin.

Kursen erbjuder möjligheten att kritiskt utforska de förändringar våra samhällen står inför samtidigt som vikten att undvika binära perspektiv betonas. Kursens syfte är att ge deltagarna verktyg för att skapa nya arenor för konstnärliga strategier, både innanför och utanför uppdragens och utställningarnas värld. Under kursen använder vi olika experimentella metoder för att utveckla faktiska projekt med syfte bidra till omtolkningen av våra gemensamma rum och föreslå alternativa föreställningar och begrepp.

Kursen fungerar som en plattform för kollektivt lärande, för nya samarbeten och som ett nav för professionellt verksamma inom konst, arkitektur, landskapsarkitektur, curatoriell praktik och andra relaterade fält.

Praktisk information

Vi träffas var fjärde vecka för en femdagarssession, med intensivt arbete. Här ingår utveckling av arbetsmetodiker, workshoppar, föreläsningar, seminarier, platsbesök, gruppdiskussioner och handledning.

Kursen är uppdelad på två terminer under ett läsår. Den första terminen fokuserar på att utveckla ett tvärvetenskapligt projekt som utförs i mindre grupper tillsammans med en extern samarbetspartner. Den andra terminen ägnas främst åt utvecklandet av individuella förslag.

Mellan kursblocken förväntas deltagarna fortsätta att utveckla sina arbeten självständigt. Under det senaste året har kursformatet anpassats till rådande omständigheter och undervisningen har skett parallellt online och på plats. Detta har också fungerat som en katalysator för att etablera nya metoder för grupparbete och ett tryggt och öppet samtalsklimat, med möjligheter att ha formella och informella diskussioner mellan undervisningsveckorna. Vi välkomnar därför motiverade sökande som är villiga att bidra till kursen 2021/22.

Det konkreta programmet kommer att utvecklas kring de projekt som kursdeltagarna arbetar med under året, hur de utvecklas och vad de strävar efter. För att underlätta detta har vi etablerat samarbeten med externa partners inom konst och arkitektur som, tillsammans med oss, är intresserade av att utforska möjligheten att förverkliga faktiska projekt. Vi erbjuder också ett andra år med studier på deltid – öppet för deltagare att ansöka till efter den slutförda ettåriga postmasterkursen – som främjar pågående professionella nätverk och fokuserar på produktion, i samverkan med samarbetspartners för att underlätta och producera faktiska projekt.

Of Public Interest (OPI) är en studio, grundad av konstnären Jonas Dahlberg. Studion består av ett aktivt nätverk för experiment och samarbeten. Genom denna postmasterkurs, ledd av Jonas Dahlberg tillsammans med curatorn och adjunkten Jasmine Hinks, undersöker vi kritiskt de språk och metoder som används av samarbetspartners och kollegor från olika fält. Målet är en skärpt uppmärksamhet på hur dessa språk – verbala, visuella, textuella, fysiska – skapar ett momentum för tvärvetenskapliga samarbeten och debatter, och öppnar upp för processer som inte skulle vara tillgängliga för oss annars.

Kursen Of Public Interest erbjuder tillgång till ett brett internationellt nätverk av utövare, institutioner och gästföreläsare. Gäster som vi har bjudit in för att lyssna på och samtala med under de senaste terminerna är bland andra: Assemble, Raqs Media Collective, Cooking Sections, Jumana Manna, Hanni Kamaly, Joar Nango, Unscene Architecture (Manijeh Verghese & Maddie Kessler), Alfredo Jaar, Alba Baeza, Ed D’Souza, Goldin + Senneby, Marjetica Potrč, Mary Ellen Caroll, Juan Canela, Ken Lum och Monument Lab, Runo Lagomarsino, Lea Porsager, Eva González-Sancho, Theodor Ringborg, Katie Paterson samt Kieran Long. 

Antagning

Vi kommer att arbeta med en mindre grupp om cirka 16 deltagare och söker dig med erfarenhet av konst, arkitektur, landskapsarkitektur och andra relaterade fält. Det är inte längden på ditt CV som är viktigt. Vi söker personer som är dedikerade och engagerade med stark konstnärlig integritet, med förmågor till kritiskt tänkande och med erfarenhet av praktiskt baserade metoder. Sökande bör också vara intresserade av att arbeta med andra för att skapa och utveckla nya projekt i en experimentell och tvärvetenskaplig miljö med kollegialt lärande. 

Kursen hoppas samla en grupp som präglas av mångfald och med erfarenheter av olika arbetsmetoder. Vi tror att skilda bakgrunder och livserfarenheter berikar läroprocessen och tillför en viktig kvalitet till kursen och de diskussioner som ryms inom den, och, inte minst, att en varierad grupp röster är grundläggande för att skapa alternativa föreställningar och begrepp som kan bidra till att forma våra offentliga rum.

Antagningskrav för kursen är en masterexamen i fri konst, arkitektur, landskapsarkitektur eller annat relevant fält. Om du inte har en masterexamen kan du istället ansöka om att vi ska bedöma huruvida du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan består av arbetsprover, ett personligt brev och CV. Vid behov kommer intervjuer att genomföras.

Ansökan

  • Ansökan sker digitalt via ansökningslänk.
  • Sista ansökningsdag: 15 april 2021.

För mer information om kursen, kontakta:
Jonas Dahlberg, jonas.dahlberg@kkh.se
eller info@kkh.se.

Of Public Interest Studio
Instagram @ofpublicinterest
Facebook @OFPUBLICINTEREST