För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Tidigare

Of Public Interest

22 July Memorial Sørbråten, 2014-2017. Illustration Jonas Dahlberg Studio.

Om kursen

Det vi kallar det offentliga rummet – och det som utspelar sig där – är i allt högre grad övervakat, politiserat och privatiserat. Vad betyder det, när offentliga rum genom historien har fungerat som platser av vikt för formandet av hur, när och var människor förhåller sig till varandra i ett samhälle? Vilken roll kan konst ha i dessa sammanhang?

Under lång tid har konst i det offentliga rummet haft ryktet om sig att vara mestadels storskaliga, dekorativa objekt placerade utomhus. Men om vi uppmärksammar och utforskar förändringarna som det offentliga rummet går igenom, samtidigt som vi betonar kunskapen, metoderna och de värden som konstnärliga praktiker producerar, då närmar vi oss en mer intressant och betydande arena för både konst och offentligt rum.

Som konstnären Sharon Hayes har uttryckt det: “Anything that happens in Public Space actually happens.”

Kursen kommer att fokusera på konstnärliga värden och praktikbaserat tänkande/skapande för att undersöka den betydelsefulla roll konst kan ha i offentligheten. Att ta sig an det är en komplex uppgift när man ställs inför varierande förordningar, allmänna riktlinjer, vinstdrivande intressen såväl som olika mål, attityder och estetik. Deltagarna kommer att reflektera över, diskutera och arbeta med faktiska projekt för att få kunskap från erfarenheten att hantera komplexiteten i att arbeta i och med det offentliga rummet.

Praktisk information

Avancerad nivå, 60 hp, 100 %
Undervisningsspråk: Engelska
Kursansvarig: Jonas Dahlberg, gästprofessor i arkitektur och kritiska studier
Startar: 1 september 2020 
Slutar: 6 juni 2021

Behörighetskrav 

Masterexamen i konst, arkitektur eller annat relevant område eller reell kompetens som uppnåtts genom annan relevant utbildning och yrkeserfarenhet.

Urval 

Motiveringsbrev, cv och arbetsprov. Särskilt välkomnas sökande med stark konstnärlig integritet, kritiskt tänkande och intresse för att utveckla projekt i en tvärvetenskaplig miljö med peer-to-peer-pedagogik.

Ansökan 

Sista ansökningsdag var den 5 maj 2020. Läs mer om hur det går till att ansöka till postmasterkurser.