För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Tidigare

Restaureringskonst: Perspektiv

Garten der Erinnerung, Duisburg. Dani Karavan. 1999. Foto: Cecilia Sagrén.
Garten der Erinnerung, Duisburg. Dani Karavan. 1999. Foto: Cecilia Sagrén.

Vi skapar framtiden, den formar oss

Om kursen

Restaureringskonsten disponerar över en rad metoder och förhållningssätt till det arkitektoniska kulturarvet. Här undersöker vi hur restaureringskonstens kunskapsbank, verktyg och analysmetoder kan bidra med nya insikter och integrera humanistiska och idémässiga principer i dagens samhällsbyggande.

Att bygga ett samhälle med minskad klimatpåverkan är en av vår tids största utmaningar. Vi försöker förstå problemets komplexitet med nya verktyg och synsätt. Genom immateriella och materiella värden skapar kultur(arv) associationer och berättelser om vilka vi är, var vi kommer ifrån och hur vi bor. 

Restaureringskonstens långa tidsperspektiv och fokus på att bevara, kultivera och använda ger kunskaper om hur vi påverkar framtiden med vår byggnadskultur. Utifrån olika perspektiv analyserar vi restaureringskonst och samhällets uppbyggnad.

Publikationer

Restaureringskonst perspektiv: Det utvidgade fältet. Studenternas enskilda arbeten för studieåret 2020/2021 (pdf).

Restaureringskonst perspektiv: Det odelbara rummet. Insikter och slutsatser i sammanfattning för studieåret 2020/2021 (pdf)

Restaureringskonst demokratins byggnader: samlade projektarbeten för studieåret 2019/20 (pdf, 22mb).

Praktisk information

Avancerad nivå, 60 hp, 100 %
Undervisningsspråk: Svenska
Kursansvarig: Lone-Pia Bach, professor i restaureringskonst
Startar: 1 september 2020 
Slutar: 6 juni 2021 

Behörighetskrav 

Masterexamen i arkitektur eller anslutande område samt relevant yrkesverksamhet eller reell kompetens som uppnåtts genom annan relevant utbildning och yrkeserfarenhet.

Urval 

Motiveringsbrev, cv och arbetsprov samt eventuell intervju.

Ansökan 

Sista ansökningsdag var den 5 maj 2020. Läs mer om hur det går till att ansöka till postmasterkurser.