För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Arbeta här

Medarbetarinflytande

Kungl. Konsthögskolan är en kreativ och dynamisk arbetsplats i navet av Sveriges kultur- och konstliv. Här arbetar cirka 80 personer. Hos oss finns konstnärer och lärare inom olika områden, forskare och kommunikatörer samt utbildningskoordinatorer och it-specialister.

Våra medarbetare är en viktig del av Kungl. Konsthögskolan. Våra lärare fyller en avgörande funktion för studenterna och deras utveckling, och vår administrativa personal är ett stöd för både lärare och studenter. Här finns möjlighet att tillsammans med engagerade kollegor arbeta i ett spännande kunskapsfält och hantera frågor som utvecklar konsten i Sverige. Våra medarbetare har inflytande på verksamheten, genom representanter i alla Kungl. Konsthögskolans beslutande organ.

Vi arbetar aktivt för att skapa en god och trygg arbetsmiljö. Vi följer rådande lagstiftning och har interna regler för att värna om våra medarbetares hälsa och säkerhet. Vi är anslutna till det statliga kollektivavtalet.

Lediga tjänster

På Kungl. Konsthögskolan är alla roller viktiga. Vi behöver erfarna och motiverade medarbetare som vill utvecklas tillsammans med oss.

Information till utländska medarbetare

Vi har många internationella medarbetare. Den som inte är svensk medborgare behöver lösa viss administration innan anställningen börjar, till exempel uppehållstillstånd. Vår hr-avdelning hjälper gärna till med mer information.

Information for international applicants (pdf)

Att överklaga en tillsättning av anställning

Beslut om tillsättning av anställningar vid Kungl. Konsthögskolan meddelas på den officiella anslagstavlan. Vill du överklaga ett tillsättningsbeslut skriv till:

Kungl. Konsthögskolan
Box 16315
103 26 Stockholm

Tala om vilken befattning du överklagar och ange diarienummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta.
Kungl. Konsthögskolan måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs på högskolans anslagstavla, annars kan inte överklagandet prövas.
Kungl. Konsthögskolan sänder överklagandet vidare till Statens överklagandenämnd (SON), som i sin tur tar ställning till överklagandet.

Just nu har vi inga lediga tjänster att söka.

Arbete och pension

Arbetstid och semester

Vi tror på balans mellan arbete och fritid. Därför tillämpar vi flexibel arbetstid. Utöver lagstadgade föräldradagar har våra anställda också möjlighet att förkorta sin arbetstid till dess att barnet har fyllt tolv år.

På Kungl. Konsthögskolan styrs antalet semesterdagar av medarbetarens ålder. Upp till 31 år gäller 28 semesterdagar. Den som är mellan 31 och 40 år har 31 semesterdagar, och den som har fyllt 40 år har 35 dagar.

Tjänstepension och försäkring

Kungl. Konsthögskolans anställda omfattas av tjänstepension som inkluderar tjänste-, efterlevande-, och sjukpension. Det betyder att vi sätter av en viss procent av lönen för tjänstepension som är utöver den allmänna pensionen.

Om en arbetsskada skulle inträffa har våra anställda en arbetsskadeförsäkring som ger ersättning för visst inkomstbortfall. Vår tjänstegrupplivförsäkring ger ekonomiskt skydd till efterlevande.

Hälsa och utveckling

Friskvård och hälsovård

Vi är måna om våra medarbetares hälsa och erbjuder därför såväl friskvårdstimme som friskvårdsbidrag. Vi anordnar även aktiviteter som yoga och massage på arbetstid.

Våra medarbetare får ersättning för kostnader för läkemedel som omfattas av högkostnadsskyddet och får även gå till läkare och företagshälsovård på betald arbetstid om så behövs. Vi ersätter också delar av patientavgiften vid läkarbesök och sjukgymnastik (fysioterapi), psykologbesök och sjukhusvård.

Kompetensutveckling

Hos oss finns det stora möjligheter till utveckling, både personligt och professionellt. Här kan våra medarbetare bredda sin yrkesroll inom flera fält eller fördjupa kunskaperna inom ett specialområde. Genom olika samarbeten kan våra medarbetare både utvecklas själva och bidra till det gemensamma lärandet. Vi vill även att våra medarbetare ska utvecklas i samspel med omvärlden och erbjuder därför chansen att delta i olika nationella och internationella nätverk och konferenser.

Förutom årliga medarbetarsamtal får medarbetaren självklart kontinuerlig återkoppling av sin närmaste chef. Det finns också möjlighet till reflektion, diskussion och gemensam planering inför kommande verksamhetsår.