För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Tillsatta tjänster

Här publicerar Kungl. Konsthögskolan beslut om tillsatta tjänster.

Ort: Stockholm
Diarienummer: 2.4.1/2024:49                                                            
Datum då informationen anslås: 2024-06-11

Information om beslut att anställa

Beslut har fattats att anställa Valentina Desideri som junior forskare, diarienummer: 2.4.1/2024:49, från och med den 1 augusti 2024                                                            

Hur man överklagar beslutet

Den som vill överklaga beslutet om anställning ska skriftligen meddela Kungliga Konsthögskolan.

Ovanstående beslut kan överklagas hos Överklagandenämnden för högskolan.

Överklagandet skall var ställt till Överklagandenämnden och skickas till Kungl. Konsthögskolan, Box 163 15, 103 26 Stockholm och vara inkommit inom tre veckor från den dag som beslutet anslås.

Om överklagandet inkommer senare kan det komma att avvisas.

Ort: Stockholm
Diarienummer: 2.4.1/2024:83
Datum då informationen anslås: 2024-06-11

Information om beslut att anställa

Beslut har fattats att anställa Frida Öhlin som adjunkt i restaureringskonst och ombyggnadskultur, diarienummer: 2.4.1/2024:83, från och med den 1 augusti 2024

Hur man överklagar beslutet

Den som vill överklaga beslutet om anställning ska skriftligen meddela Kungliga Konsthögskolan.

Ovanstående beslut kan överklagas hos Överklagandenämnden för högskolan.

Överklagandet skall var ställt till Överklagandenämnden och skickas till Kungl. Konsthögskolan, Box 163 15, 103 26 Stockholm och vara inkommit inom tre veckor från den dag som beslutet anslås.

Om överklagandet inkommer senare kan det komma att avvisas.

Att överklaga en tillsättning av anställning

Beslut om tillsättning av anställningar vid Kungl. Konsthögskolan meddelas på den officiella anslagstavlan. Vill du överklaga ett tillsättningsbeslut skriv till:

Kungl. Konsthögskolan
Box 16315
103 26 Stockholm

Tala om vilken befattning du överklagar och ange diarienummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta. Kungl. Konsthögskolan måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs på högskolans anslagstavla, annars kan inte överklagandet prövas. Kungl. Konsthögskolan sänder överklagandet vidare till Statens överklagandenämnd (SON), som i sin tur tar ställning till överklagandet.