För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Förvaltning

Förvaltningen är högskolans administrativa stöd till undervisning och forskning. Dess olika enheter ansvarar för ekonomi, HR, fastigheter, it, kvalitetsutveckling samt utbildnings- och forskningsadministration. I förvaltningen ingår även registratur, arkiv och bibliotek.

Förvaltningschef är Anna Wennergrund.