För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Kvalitetsarbete

Kvalitetsarbetet på Kungl. Konsthögskolan är integrerat i verksamheten på alla nivåer och utgår från vår vision och våra styrande dokument. Det systematiska kvalitetsarbetet bygger på ett cirkulärt arbete i fyra återkommande processer att: planera genomföra, utvärdera och justera. Kungl. Konsthögskolan har de senaste åren arbetat med att ta fram grunderna för ett kvalitetssäkringssystem.