För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Styrelse

Styrelsen är Kungl. Konsthögskolans högsta beslutande organ och hanterar frågor som rör verksamhetens övergripande inriktning och högskolans organisation. Styrelsens består av externa företrädare som utses av regeringen för en treårsperiod. Därutöver ingår rektor, lärarrepresentanter, studentrepresentanter och fackliga representanter i styrelsen.

Ordförande

Ewa Kumlin, chef för Svenska Institutet i Paris

Vice ordförande

Lars Nittve, verkställande direktör 

Rektor

Sara Arrhenius

Ledamöter utsedda av regeringen för perioden
1 maj 2020 –30 april 2023

Therése Ivekby Gardell, universitetsdirektör
Annika Levin, kulturkonsult
Joakim Stymne, generaldirektör
Erik Westin, affärs- och fastighetsutvecklare
Matts Leiderstam, konstnär
Dragana Vujanovic Östlind, chefsintendent

Lärarrepresentanter

Åsa Andersson Broms
Cecilia Sagrén
Sophie Tottie

Studentrepresentanter

Moa Engström
Shaon Chakraborty
Nicole Khadividombali

Fackliga representanter

Åsa Andersson, SACO-S
Göran Svennborn, ST-ATF

Adjungerande

Björn Larsson, t.f. prorektor
Anna Wennergrund, förvaltningschef 
Rektors sekreterare