För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Alessandro Petti

I Alessandro Pettis forskningspraktik är konstutställningar platser för visningar och handlingar som spiller över i andra sammanhang: arkitektoniska strukturer, miljöer för kritiskt lärande, interventioner som utmanar dominerande kollektiva berättelser, produktion av nya politiska fantasier, bildande av medborgarrum och omdefinitionen av begrepp.

Alessandro Petti är grundare av det arkitektoniska kollektiv- och residensprogrammet DAAR. År 2012 initierade han det experimentella programmet Campus in Camps för att övervinna konventionella utbildningsstrukturer.

Represenation i urval: Archipelagos and Enclaves (Bruno Mondadori, Milano 2007), Architecture after Revolution (Sternberg, Berlin 2014) samt Permanent Temporariness (Art & Theory, Stockholm 2019).