För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Asier Mendizabal

Asier Mendizabal utvecklar en konstnärlig praktik som i grunden är kopplad till skulptur som metod, men tar sig uttryck inom olika medier och procedurer och inkluderar ofta text. Tecknens och språkens materalitet, som skapar kollektivets representationer och former, använder Asier Mendizabal för att pröva en läsart av fenomen såsom identitet och ideologiska relationer, som trotsar konventionella tolkningar.