För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Axel Andersson

Axel Andersson (fil. dr. Europauniversitet i Florens, 2007 ) undervisar i konsthistoria inom Textområdet på KKH med ansvar för årskurs ett och två. 

Axel Anderssons arbete uppehåller sig kring frågor om historiografi, kolonialism och naturbegreppet. Han har forskat om europeisk exotism under efterkrigstiden, tradering av kroppstekniker över koloniala skiljelinjer och romantikens förhistoria. Under senare tid har han med utgångspunkt i slutförvaret av kärnavfall analyserat de långa tidsrymdernas estetik och filosofi. Han är författare till fem monografier, bland dem Den koloniala simskolan (Glänta, 2016), Atlantvärlden (Glänta, 2018), Framtidens kritik (med Alexander Svedberg, Ariel, 2018), Absolut farmakon. Kärnavfall och evighet som tanke och konst (Ariel, 2019) och Negative Geology: A Cultural and Cultural History of Early European Mountaineering (OEI, 2021). Han har även medverkat i ett antal antologier om konst, kolonialism och kritik samt varit verksam som essäist och kritiker i svenska och utländska publikationer och medverkar i en rad samarbeten med konstnärer.

Mellan 2016 och 2021 var Axel Andersson redaktör och ansvarig utgivare för Kritiklabbet, ett kritikerlett initiativ för att undersöka kritikens estetiska, tekniska och ekonomiska förutsättningar i den nya offentligheten. 

Axel Andersson arbetar för närvarande med frågor relaterade till kasserandets ritualer samt expeditionen som kunskapsform.