För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Johanna Gustafsson Fürst

Johanna Gustafsson Fürsts arbetsprocesser bryter in i sambanden mellan sociala system och individers existens. Till exempel i relationerna mellan makt och motstånd, språk och kropp, språkligt våld och inneslutningar och uteslutningar i de offentliga rummen. 

Gustafsson Fürst använder sig främst av skulptur och platsspecifika installationer där det fysiskas förmåga att svara an och operera relationellt i rummen är centralt för att skapa växlingar mellan det kända och det tänkta. Hon ser skulpturen som en integrerande och rörlig plats som öppnar för möjligheten till omorienterande dialoger.

Representation i urval: Moderna Museet, Stockholm, 2017; Riga Biennalen, Riga, 2018; Moderna Museet, Malmö, 2019; Accelerator, Stockholm, 2020.