För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Kristina Janni Ståhl

Kristina Janni Ståhl har varit anställd på Kungl. Konsthögskolan sedan 2018. Hon driver Materialinstitutet med undervisning och praktiskt arbete i måleriets material och metoder. Kristina är utbildad på Bildkonstakademin, Konstuniversitetet i Helsingfors, måleriavdelning.

Representation i urval: Måleri i dialog med förhistorien, Finlands nationalmuseum (avgångsutställning magisterexamen 2016), Världskulturmuseerna Medelhavet, galleri Arnstedt.