För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Marie-Louise Richards

Marie-Louise Richards är arkitekt (M.Arch), lärare och forskare. Hon undervisar i den fristående kursen Decolonizing Architecture inom området för arkitektur och kritiska studier. Hennes praktik undersöker osynlighet som förkroppsligande, en kritisk strategi och en rumslig kategori genom metoder för arkitektonisk och konstnärlig praxis, curatoriell praxis och skrivande. Hon är del av det kollektiva konstnärliga forskningsprojektet Spaces of Care, Disobedience and Desire: Tactics of Minority Space-Making with Natália Rebelo and Rado Ištok.

Representation i urval: Out of Line: Erasure and vulnerability as sites of subversion in, Archifutures: ”Agency” Vol. 6 (2020), Hyper-visible Invisibility: Tracing the Politics, Poetics and Affects of the Unseen, in Field Journal: Becoming a Feminist Architect, Vol. 7 (2017).