För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Petra Bauer

Petra Bauer är områdesansvarig för Mindepartementet, som omfattar rörlig bild, fotografi, performance och ljudkonst. I sin konstnärliga praktik intresserar hon sig för film som en politisk praktik och som en plats där sociala förhandlingar kan äga rum.

Petra Bauer är aktiv i olika organisationer och gemenskaper där hon utforskar hur man kan använda konstnärliga metoder för att arbeta och leva tillsammans. Hon är engagerad i hur kvinnor har organiserat sig och gjort motstånd, såväl historiskt som i en samtida global värld.

Samarbeten i urval: Southall Black Sisters i London, den sexarbetarledda organisationen Scot-Pep i Edinburgh och Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta i Stockholm som framför allt mobiliserar och organiserar kvinnor från olika minoriteteter