För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Petra Bauer

  • Prefekt vid institutionen för forskning och vidareutbildning / Forskningsledare
  • petra.bauer@kkh.se

Petra Bauer är forskningsledare, prefekt för institutionen för forskning och vidareutbildning inom arkitektur och fri konst. I sin konstnärliga praktik intresserar hon sig för film som en politisk praktik och som en plats där sociala förhandlingar kan äga rum.

Petra Bauer är aktiv i olika organisationer och gemenskaper där hon utforskar hur man kan använda konstnärliga metoder för att arbeta och leva tillsammans. Hon är engagerad i hur kvinnor har organiserat sig och gjort motstånd, såväl historiskt som i en samtida global värld.

Samarbeten i urval: Southall Black Sisters i London, den sexarbetarledda organisationen Scot-Pep i Edinburgh och Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta i Stockholm som framför allt mobiliserar och organiserar kvinnor från olika minoriteteter.