För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Sanne Kofod Olsen

Sanne Kofod Olsen är Fil kand., MA i konsthistoria från Köpenhamns Universitet och har en masterexamen i ledarutveckling från Copenhagen Business School (CBS). Kofod Olsen har tidigare varit rektor vid Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne och Kunsthal Charlottenborg i Köpenhamn, direktör vid Museet for Samtidskunst i Roskilde och rektor vid Det Fynske Kunstakademi.

Tidigare var Kofod Olsen anställd vid Statens Kunstfond/Kunststyrelsen i Danmark samt verksam som kurator och författare. Som konsthistoriker, författare och kurator har Sanne Kofod Olsen intresserat sig för och engagerat sig i samtida konst och feministisk konst, särskilt inom performanceområdet.

Sanne Kofod Olsen har tidigare varit medlem i Statens Kunstråd, nu Statens Kunstfond, och Novo Nordisk Fondens kommittee for kunsthistorisk og kunstnerisk forskning. Hon är för närvarande ordförande i Konstex, vars syfte är att tillvarata gemensamma intressen för högre konstnärlig utbildning, samt medlem av Bikuben Fondens kommittee for Academic Guest House i New York.