För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Stipendier

Stipendier i flera kategorier

Kungl. Konsthögskolan delar varje vår ut följande stipendier:

  • Tre arkitekturstipendier.
  • Två resestipendier ur Stiftelsen Stig Hedbergs stipendiefond.
  • Medel ur Tobisons fond till avgångsstudenter. Fonden förvaltas av SEB och Kungl. Konsthögskolan disponerar den årliga avkastningen.
  • En student utses att få Branders stipendium, som förvaltas av Stockholms stad.
  • Rese- och vistelsestipendium hos Brucebostiftelsen, vilket enbart delas ut till Kungl. Konsthögskolans studenter. Vi annonserar och vidarebefordrar ansökningar.

Understödsfonder

Varje höst annonserar Kungl. Konsthögskolan om Solstickefonden, som förvaltas av Konstakademien och är en understödsfond för studenter som har en funktionsnedsättning, kronisk sjukdom etc.

Kungl. Konsthögskolan disponerar medlen ur Wilhelm Smiths fond, som är en understödsfond som förvaltas av Konstakademien och är avsedd för Kungl. Konsthögskolans studenter.

Övriga stipendier

Våra studenter kan varje år söka stipendier från Konstakademien. Det annonseras på senvintern.

Våra studenter kan också söka till eller i vissa fall bli föreslagna för ett antal olika stipendier under läsåret, till exempel Fredrika Bremer stipendiefond (endast kvinnliga studenter), Maria Bonnier Dahlins stipendiestiftelse, H.M Konungens teckningsstipendium Den tänkande handen, Fredrik Roos stipendium och Bror Hjorths stipendium.