För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Tidigare

Materialiteter – Koordinater: Att översätta form (fortsättningskurs)

The Murchison meteorite fell in Australia in 1969. In January 2020, PNAS published a laboratory-based approach of determining the interstellar lifetimes of individual large presolar silicon carbide (SiC) stardust grains.

Om kursen

Kursen är en ettårig förlängning av postmasterkursen Materialiteter. Här fördjupar och utforskar deltagarna överföringen mellan materialitet och immaterialitet genom digitala och analoga tekniker.

Den intuitiva, omedelbara föreställningen vi har om vad rumslighet är vilar på en viss uppfattning om immaterialitet: det gapande tomrummet genom vilket objekt och kroppar framträder och som visar sig inför vår föreställningsförmåga som något som i sig varken är kropp eller objekt. På ett sätt är det en virtuell verklighet.

Tanken på ett fysiskt rum som en flödande bakgrund mot vilken olika avbrott tar form som figurer (en flod, en kulle, ett säreget träd…) kan mycket väl ha varit det första kulturella urskiljandet mellan figur och bakgrund i analogi med relationen mellan ett subjekt och ett objekt. Hur något kartläggs blir avgörande för hur vi representerar vårt förhållande till världen, genom en serie relaterade koordinater med relationella positioner, vilka är skalbara och på så vis separata från vårt omedelbara förnimmande av dem.

All teknologi som berör 3D-skanning, utskrifter, rörelsefångst-relaterade effekter, och VR-genererande mjukvara, såväl som skapandet av ljudlandskap och projiceringskartläggning, förlitar sig på denna grundläggande princip för hur punkter sammankopplas i en abstrakt rymd och vilken kan förändras i skala, i allt från den grafiska återgivningen av en idé till byggandet av en immersiv miljö.

Kursen riktar sig först och främst till stundeter som tidigare gått kursen Materialiteter eller som på annat sätt kan visa på likvärdiga kunskaper inom ramen för kursen. Grundläggande kunskaper i fotogrammetri, 3D scanning och printing, flerkanaligt ljud, Unity, Isadora projection-mapping samt att förstå principer hur mekatronik, AR och VR kan användas.

Praktisk information

Avancerad nivå, 60 hp, 100 %
Undervisningsspråk: Engelska
Kursansvarig: Åsa Andersson Broms, lektor i fri konst med inriktning på internetbaserade medier
Startar: 1 september 2020 
Slutar: 6 juni 2021

Behörighetskrav 

60 hp från kursen Materialiteter – Koordinater: att översätta form, alternativt 60 hp från tidigare kurser i Materialiteter eller reell kompetens som uppnåtts genom annan relevant utbildning och yrkeserfarenhet.

Urval

Motiveringsbrev, cv samt arbetsprover på konstnärlig praktik eller annan dokumentation som styrker de kunskaper som efterfrågas. Sammanlagt fem arbetsprover ska lämnas in.

Ansökan 

Sista ansökningsdag var den 5 maj 2020. Läs mer om hur det går till att ansöka till postmasterkurser.