För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Ledning

Kungl. Konsthögskolans ledning består av rektor, prorektor och förvaltningschef.

Rektor

Sara Arrhenius leder verksamheten och är Kungl. Konsthögskolans främsta konstnärliga och akademiska företrädare. Rektor är ansvarig myndighetschef och ledamot i högskolans styrelse. Sara Arrhenius är under hösten 2020 tjänstledig för att bedriva forskning och strategiskt arbete på Kungl. Konsthögskolan.

Vikarierande rektor

Romulo Enmark är rektorsråd och under hösten 2020 vikarierande rektor.

Prorektor

Björn Larsson är t.f. prorektor, vilket innebär att han är ställföreträdande när rektor är frånvarande. Prorektor är ordförande i den kollegiala utbildnings- och forskningsnämnden och i lärarförslagsnämnden.

Fredrik Ehlin ingår i högskolans ledning sedan 2016 och har varit anställd sedan 2011. Fredrik Ehlin är prorektor, men för närvarande tjänstledig.

Förvaltningschef

Anna Wennergrund är förvaltningschef och ansvarig för Kungl. Konsthögskolans förvaltningsorganisation.

Förvaltningschefen fattar beslut inom sin delegation och ansvarar för förvaltningens beredning av ärenden som rektor eller högskolestyrelsen ska fatta beslut om. I uppdraget ingår att säkerställa ett gott stöd till utbildning och forskning. Förvaltningschefen är ansvarig för att Kungl. Konsthögskolan ska uppfylla kraven som myndighet.