För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Åsa Andersson Broms

Åsa Andersson Broms arbetar inom verksamheten för rörlig bild och media på Mindepartementet med inriktning på publika domäner. Hennes huvudsakliga undervisningsområde är koncentrerat till Kungl. Konsthögskolans fristående kurser på avancerad nivå.

I sitt konstnärskap dokumenterar Åsa Andersson just nu arbetet från ett treårigt forskningsprojekt, Arbeta ett arbete.