This post is also available in: English (Engelska)

Lediga tjänster

Kungl. Konsthögskolan (KKH) är en ledande högskola för konst och arkitektur. Här arbetar tongivande konstnärer, teoretiker och arkitekter som professorer och lärare. Högskolan har drygt 200 studenter och cirka 60 anställda. 

Vid Kungl. Konsthögskolan finns ett femårigt program och ett masterprogram i fri konst, ettåriga kurser på post-masternivå inom konst och arkitektur, och en forskningsmiljö som omfattar doktorandutbildning och forskningsprojekt. KKH har ett aktivt internationellt program med föreläsningar, utställningar och publikationer. Rektor för Kungl. Konsthögskolan är Sara Arrhenius.