För att se denna webbplats vänligen uppgradera eller använd en annan webbläsare. Prova antingen Chrome, Safari, Firefox, Opera eller Microsoft Edge.

Institutioner och institutionsnämnder

Kungl. Konsthögskolan har två institutioner: 

Institutionen för programutbildning inom fri konst erbjuder utbildningar inom ämnet fri konst som i sin tur är indelat i fyra områden med olika inriktning. Det tvådimensionella området rymmer måleri och grafik. Det tredimensionella området omfattar skulptur och tredimensionell gestaltning. Mindepartementet är namnet på den plattform där lärosätet har samlat rörlig bild, fotografi, ljud och performance. Området text omfattar konstteori, konsthistoria och skrivande – de diskursiva praktiker som omger konsten och som konstnärliga praktiker använder sig av. Varje område leds av en områdesansvarig:

Verksamheten vid institutionen för forskning och vidareutbildning inom arkitektur och fri konst är inriktad mot vidareutbildning på avancerad nivå i gränslandet mellan fri konst och arkitektur. Institutionen har också ett särskilt ansvarar för lärosätets forskning och samarbete som rör forskarutbildning. 

Vid bägge institutionerna finns en institutionsnämnd som dels är rådgivande mot prefekt, dels är beslutande i kollegiala frågor som rör utbildning och forskning.

Institutionsnämnder

Följande ledamöter ingår i institutionsnämnden för Institutionen för programutbildning inom fri konst:

Ordförande
Agneta Linton, prefekt

Ordinarie
Asier Mendizabal
Åsa Andersson Broms
Axel Andersson
Emma Kihl
Jenny Olsson
Marie Karlberg, studentrepresentant

Suppleanter
Carl Johan Erikson
Lars Hammarström
Annette Felleson
Oliver Amadeus, studentrepresentant

Områdesansvariga
Ming Wong, Mindepartementet
Lina Bjerneld, 2D
Johanna Gustafsson Fürst, 3D
Natasha Marie Llorens, text

Följande ledamöter ingår i institutionsnämnden för Institutionen för forskning och vidareutbildning inom arkitektur och fri konst:

Ordförande
Petra Bauer, prefekt

Ordinarie
Lone-Pia Bach
Jonas Dahlberg
Elof Hellström
Jasmine Hinks
Marie-Louise Richards

Suppleanter
Simon Goldin
Alessandro Petti
Vakant, suppleant för adjunkt

Studenter
Vakant, studentrepresentant, ordinarie
Vakant, studentrepresentant, suppleant